lekce-workshopy

 

otevřená lekce

Formát otevřené lekce znamená zejména možnost zkoušet, variabilitu obsahů. Je dobré vybrat si vyhovující typ lekce. V Bindu nabízíme široké spektrum lekcí jógy pro různé věkové, zkušenostní a zájmové kategorie – od prenatální jógy, začátečnických lekcí, přes experimentální vinjásu až k tantrické hatha józe a meditaci. Nevíte jaká lekce je pro Vás ta pravá? Na všechny otevřené lekce si ve studiu můžete zapůjčit jógamatku a jiné pomůcky (deka, korkové bločky).

Na všechny otevřené lekce je nutné se registrovat předem skrze rezervační systém studia, platba se provádí až na místě či převodem, pokud preferujete. Rezervace je závazná, v souladu s podmínkami studia, pokud na rezervovanou lekci nemůžete dorazit, je nutné rezervaci včas zrušit.

 

kurz

Kurz funguje na principu návaznosti mezi po sobě jdoucími lekcemi. Většina kurzů je tématicky zastřešena. Každá návazná lekce prohlubuje a rozvíjí lekci předchozí. Kurz bývá často otevřen menšímu počtu účastníků než otevřená lekce a podobně jako workshop obvykle přibližuje více teorie, kterou uvádí do praxe. Rezervace, platba zálohy i podmínky jsou stejné jako u workshopů. Předem oznámenou absenci jedné lekce kurzu lze z kurzovného po dohodě odečíst. Jedna předem omluvená absence v rámci kurzu může být po dohodě s lektorem a studiem nahrazena jinou lekcí. V rámci všech kurzů si ve studiu můžete zapůjčit jógamatku a jiné pomůcky (deka, korkové bločky).

 

workshop

Workshopy v Bindu bývají obvykle tématicky zastřešené a mají seminární formu. Zpravidla propojují teoretický blok a s praktickou a prožitkovou částí. Jde o formát výuky a sdílení, kde je dostatek prostoru věnován možnosti oboustranné komunikace mezi studenty a lektorem. Workshopy nabízejí zejména prohloubení zkušenosti, osvojení nových poznatků a pochopení souvislostí.

Na všechny workshopy je nutné se registrovat předem skrze rezervační systém studia a uhradit zálohu v souladu s podmínkami studia.

Na všechny workshopy si ve studiu můžete zapůjčit jógamatku a jiné pomůcky (deka, korkové bločky), jsou-li potřeba. Z workshopů si často krom zkušenosti můžete odnést i textový materiál k danému tématu, není to však pravidlem. Workshopy se Bindu konají obvykle několikahodinové, povětšinou o víkendech.

 

terapie a poradenství

 

individuální lekce

Individuální lekce je určena těm, kdo mají zájem či z nějakého důvodu potřebují skutečně osobní přístup ve smyslu výlučné pozornosti lektora. Lektor a klient vstupují na pole dialogu. Lektor pomáhá klientovi v jeho ryze osobním rozvoji, naslouchá jeho potřebám a reaguje na ně volbou obsahu i formy lekce. Nabízíme rovněž speciální lekce pro páry. Individuální lekce je možné domluvit se všemi lektory Bindu, jednorázově i na pravidelné bázi.

 

pro firmy

Nabízíme speciální balíčky pro zaměstnance firem formou kurzů či skupin lekcí v rámci bonusů.Lekce i kurzy jsou zaměřeny na prohloubení vědomé práce s tělem a myslí. Naučí klienty větší vnímavosti, zlepší jejich schopnost koncentrace a vedou přirozeně k dosažení větší psychosomatické stability, spokojenosti a vyrovnanosti, což jim sekundárně umožní i lépe pracovat. Klientům mohou pomoci najít, pochopit a naučit se pracovat s vlastním potenciálem. Skupinové kurzy fungují zároveň jako nenásilná  team-buildingová aktivita.

 

pobyty s jógou

V Bindu pravidelně realizujeme víkendové, obvykle tematicky laděné pobyty na různých místech ČR, nově také v zahraničí. Pobyty s jógou nabízejí intenzivní a hloubavější zážitkový ponor do jógové praxe. Bindu jako jóga studio není organizátorem pobytů ve smyslu zajištění ubytování, stravy a cesty. Organizace probíhá buď skrze záštitu CK či výlučnou nabídkou jógového programu, ke kterému si každý účastník zajišťuje ubytování, stravu a dopravu samostatně na námi vybraném a doporučeném místě.