Dub

 

HUMAN DESIGN CONSULTING

Human design patří mezi nejpreciznější sebepoznávací a koučovací systémy.
Je exaktní a logický, umožňuje přímou introspekci, uvědomění vlastních potenciálů a limitů, a možnou práci s nimi.

Tento systém umožňuje rozebrat a uchopit lidskou podstatu, jak zevnitř, tak i zvnějšku a nasměrovat nás tam, kam je to správné s ohledem na jedinečnost osobního typu. Je možné jej chápat jako cestu k osobnímu mistrovství.

Human Design není o víře, není to nic spirituálního ani morálního, je to čistá mechanika. Je to věda o rozlišování. Mapuje náš prvotní otisk, který má zcela jedinečný potenciál. Pro každého člověka je přirozené něco jiného. To, co je přirozené pro mě, nemusí být přirozené pro tebe. Každému je od narození dáno, podle čeho se má v životě rozhodovat, kde má svojí vnitřní autoritu a jakou strategii má následovat, tak aby nežil život falešných identifikací, chybných strategií a mrhání vlastním potenciálem. Aby žil ve svém bytostném já.

Human Design vizuálním a logickým způsobem do detailu popisuje mechaniku naší mysli, potažmo naší osobnosti a našeho těla. Doslova mapuje všechny naše
vědomé a nevědomé části, náš genetický otisk a vrozené dispozice. Vysvětluje nám, jak funguje naše unikátní vnitřní vedení, kde jsme zranitelní a co je v nás stabilní, oč se můžeme v různých sférách vlastního života opřít.

Existuje bezpočet kombinací a variací, které zachycují náš vnitřní energetický tok. Každá mapa je zcela jedinečná a je určena jak momentem našeho narození, tak dobou odpovídající přibližně třem měsícům před naším narozením, kdy je vyvinuta fyzická část mozku.

Tento výpočet je založen na vědě o neutrinu. Neutrina jsou malé částice, které mají hmotu a nesou informace, určující charakter osobního otisku.

Human Design se zajímá o naši jedinečnost a způsob, jak tuto jedinečnost posílit a osvobodit ji od podmínění, které přebíráme od svého okolí již od momentu narození a nánosu kolektivních vzorců, které nevědomě přebíráme. Tento systém nám může ukázat, proč se chováme tak, jak se chováme a proč děláme to, co děláme. Současně nám může sdělit, co dělat, abychom mohli co nejpřirozeněji vyjádřit vlastní potenciál a vyvarovat se existenciálních chyb, jejich fixování a repetice.

Human Design je syntézou pokročilých novodobých věd jako je genetika, kvantová fyzika, biochemie, systém nervové výživy a starodávných věd jako jsou západní a východní astrologie, hinduistický systém čaker, kabala a I-ťing (Kniha proměn), se zásadním formativním vlivem na velké světové kultury.

FORMY HUMAN DESIGN CONSULTINGU:

A) Individuální výklad

– jak a podle čeho se rozhodovat, kde a v čem je Vaše osobní autorita a jaka je její strategie v životě?
– jak funguje mechanika Vašeho těla a Vaší mysli, jak funguje jejich vzájemná spolupráce a ovlivňování?
– kde jsou Vaše silné stránky, jak s nimi nakládat a zdravě je uskutečňovat v praxi?
– co Vás podmiňuje, kde jste zranitelní a co dělat s konkrétní energií, kterou přebíráte od okolí?
– jak udržet zdravé nastavení Vašeho fyzického těla a čemu se vyvarovat aby se v něm nehromadil stres a nevytvářela nerovnováha?
– psychologie Vaší osobnosti a její potenciál
– osvobození osobnosti od kolektivního způsobu přemýšlení, posíleni Vaší osobní jedinečnosti
– jak vytvořit láskyplný a zdravý vztah k vlastní mysli a nežít v iluzích a falešných projekcích?
– praktické rady do života vycházející z Vaší konkretní mapy, týkající se zdraví, práce, partnerství, bydlení, osobního rozvoje

Cena za 90-120 minut = 3200 Kč / 2500 Kč (výklad pro dítě či cena pro studenty / ženy na mateřské / seniorský důchod)

Konzultaci předchází opravdu důkladná příprava a analýza.

Výklad probíhá osobně na dohodnuté schůzce či skrze Skype s následným obdržením nahrávky, v češtině či angličtině. Předchází jí poskytnutí data a místa narození analytičce.

rezervace: bindu@bindu-yoga.cz

B) Partnerský výklad

Partnerský výklad slouží k k lepšímu vzájemnému pochopení a propojení mezi partneryve vztahu.

– dozvíte se, s jakými potenciály a limity do vztahu vstupujete, a jak v něm pracují
– kde se navzájem ovlivňujete, posilujete nebo omezujete
– co sdílíte
– v čem se doplňujete a jak s tím pracovat
– jak jsi zachovat svoji individualitu ve vztahu

– jak vzájemně posílit a prohloubit intimitu
– jak spolupracovat pokud jde o pracovní vztah

Cena za 90 minut = 2500 Kč 

Konzultaci předchází opravdu důkladná příprava a analýza.

Výklad probíhá osobně na dohodnuté schůzce či skrze Skype s následným obdržením nahrávky, v češtině či angličtině. Předchází jí poskytnutí data a místa narození analytičce.

rezervace: bindu@bindu-yoga.cz

Doporučuje se, aby partneři absolvovali nejprve individuální výklad, ale není to podmínkou.

Vede certifikovaný Human design analytik Dubravka Radonjić

„Se systémem Human Design mám opakovanou osobní zkušenost. Konfrontace s mojí osobní mapou a jejím výkladem, potvrdila s pozoruhodnou přesností mé základní charakterové rysy, životní strategie, reakce těla na mysl, jejich přínos i chybovost některých aspektů v různých polích mého života. Ukázala na zajímavé danosti a inklinace s nimiž je třeba vědomě pracovat. Zároveň jsem byla svědkem mapování profilů mých blízkých, a přesnost i informační potenciál mne mile překvapil i zde. Human Design považuji za jedinečnou a opravdu funkční syntézu věd o člověku, která může být velmi užitečným nástrojem pro pochopení hlubších souvislostí osobního modu vivendi, a pochopení sebe sama. Vřele jej doporučuji lidem, kteří mají pocit, že se v některé oblasti svého života točí v kruhu, anebo se nejsou s to vymanit z mechanického udržování nefunkčních vzorců myšlení a chování.“

Barbora Hu, zakladatelka studia, lektorka jógy a certifikovaný jóga terapeut